logo

Geomreže do asfaltu

Sklovláknité geomreže do asfaltových povrchov sa používajú v stavebníctve ako výstužný prvok do asfaltových povrchov ciest, diaľnic, dopravných plôch logistických centier, letiskových dráh a pod.

Charakteristika sklenej geomreže
Výstužné geomreže do asfaltu sú vyrobené tkaním z vysokopevnostných sklených vlákien. Geomreža je impregnovaná bituménom, čo zaisťuje ochranu vlákien a tiež výborné spojenie mreže s asfaltovými vrstvami. Sklené vlákno dokáže v porovnaní s bežnou PET, PVA či extrudovanou geomrežou prenášať rovnomerne na plochu podstatne väčšie sily, čím redukuje bodové namáhanie a riziko lokálneho preťaženia. Vďaka uvedeným vlastnostiam eliminuje sklená geomreža umiestnená na odfrézovaný povrch sklon k tvorbe trhlín v novom asfaltovom kryte vozovky, zvyšuje tak významne životnosť vozovky, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu nákladov pri výstavbe a rekonštrukcii vozoviek.

Spoločnosť PROSYNTETIK, s.r.o. dodáva na náš trh sklené geomreže s ťahovou pevnosťou 100/100 kN/m alebo 50/50 kN/m s rozmerom oka 25x25mm v rôznych šírkach rolí. Uvedený rozmer oka zabezpečuje dostatočný priestor pre prepojenie asfaltových vrstiev. Geomreže s menším okom majú tendenciu pôsobiť v konštrukcii ako separačná vrstva, čo je nežiaduce.

Výhody použitia:

  • Predlžuje životnosť asfaltového krytu
  • Znižuje následné náklady na údržbu komunikácií
  • Bráni prieniku reflexných trhlín do asfaltového krytu
  • Výrazne redukuje vznik vyjazdených koľají
  • Zvýšenie únosnosti nových vrstiev asfaltu
  • Úspora stavebných nákladov
  • Sklené vlákno odoláva vysokým teplotám pri pokládke asfaltu

Referencie:

Rekonštrukcie ciest 100/100 kN/m; 50/50 kN/m 110.000 m2
VW Bratislava Odstavná plocha 10.500 m2
AB kozmetika Bratislava križovatka 1.575 m2
Rekonštrukcia cesty Malacky Kompozit 50/50 kN/m 3.500 m2


>> späť na produkty