logo

Geobunky

Geobunky sa používajú v stavebníctve ako prvok na protieróznu ochranu svahov, stabilizáciu konštrukčných základov na neúnosnom podloží, alebo ako prvok na vystuženie oporných múrov, svahov, hrádzí či zemných valov. Geobunkové pásy nachádzajú uplatnenie v záhradnej architektúre ako vegetačná zatrávňovacia dlažba i pri použití na rovné a šikmé zelené strechy.

Charakteristika tuhej výstužnej geomreže
Geobunky sú trojrozmerné geosyntetické výrobky s bunkovou štruktúrou, vyrobené z vysokohustotných polyetylénových (HDPE) pásov, ktoré sú vzájomne bodovo zvárané ultrazvukom. Geobunkové pásy sa vypĺňajú zeminou, kamenivom alebo betónom a ich perforácia umožňuje voľný prietok vody medzi jednotlivými bunkami. Pre zaistenie celkovej stability konštrukcie je možné použiť spolu s geobunkami tkanú výstužno-separačnú geotextíliu či geomreže.

Výhody použitia:

  • Ekonomické riešenie na vytvorenie konštrukčných základov či protieróznej ochrany
  • Vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť proti pretrhnutiu
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Možnosť použiť menej kvalitný výplňový materiál
  • Redukcia hrúbky výplňového materiál

Spoločnosť PROSYNTETIK, s.r.o. dodáva na náš trh geobunky s rôznou výškou steny (25 – 200 mm) i hustotou buniek, s perforáciou alebo bez. Výber vhodného typu závisí od uvažovaného použitia, použitého výplňového materiálu a konštrukcie stavby.

Geobunky

Referencie:

Zelené vegetačné strechy 1.000 m2
Protierózna ochrana svahov 500 m2


>> späť na produkty