logo

Zatrávňovací systém

Charakteristíka zatrávňovacieho systému
Zatrávňovací systém Grasstex je ekologický produkt vhodný pre zatrávnenie horizontálnych plôch ako sú záhrady rodinných domov, parky, verejné priestranstvá a pod. Je ideálnym riešením pre technologicky nenáročné a rýchle zatrávnenie strmých a problematických svahov.  Biotextília sa v pôde v priebehu 24 mesiacov úplne rozloží a zostáva založený trávny koberec.

Výhody zatrávnenia systémom Grasstex:

  • minimálne náklady na prepravu v porovnaní s predpestovaným rolovaným trávnikom
  • rovnomerné rozloženie osiva na ploche
  • rovnomerné vzchádzanie osiva vďaka rovnakej hĺbke uloženia osiva
  • mulčovacia funkcia geotextílie bráni prerastaniu buriny z podložia
  • osivo je chránené pred pohybom vplyvom vody, vetra a náletom vtáctva
  • zadržiava potrebnú vlahu počas vzchádzania osiva
  • ľahká manipulácia i pokládka bez použitia mechanizmov
  • cenová dostupnosť

Zatrávňovací systém Grasstex® sa dodáva v roliach, čo predstavuje mimoriadne jednoduchú a ľahkú manipuláciu. 1 rola vystačí na zatrávnenie 105 m2, pričom jej hmotnosť je LEN 30 kg! Ponúkame rôzne varianty zatrávňovacieho systému:

Produkty Grasstex a Grassgrid sú chránené Úžitkovým vzorom č. 7211 Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Referencie:

Záhrady RD verejné priestranstvá 50.000 m2
Zatrávnenie svahov systém Greenterramesh 30.000 m2
VW Bratislava zatrávnenie svahu 1.770 m2
HQM Bratislava zatrávnenie svahu 420 m2
RedingTower BA YIT zatrávnenie svahu 210 m2
YIT Reding zatrávnenie svahu 1.050 m2


>> späť na produkty