logo

Záhradný sortiment

Okrem zatrávňovacieho systému Grasstex a Grassgrid dodáva spoločnosť PROSYNTETIK, s.r.o. nasledovný záhradný sortiment:

 • Siete proti krtom
 • Protierózne rohože (prírodné, syntetické)

Sieť proti krtom
Sieť proti krtom sa používa pri zakladaní trávnika a slúži ako mechanická zábrana proti poškodeniu trávnatých plôch krtkom. Nie je škodlivá k prostrediu ani ku krtkom, nakoľko krtkovi len mechanicky zabráni prekopať sa na povrch a znehodnotiť tak trávnik. Je vyrobená z UV- stabilného 100% polypropylénu a odoláva vplyvom prostredia.

Oblasti použitia:

 • Parky a záhrady
 • Futbalové ihriská
 • Iné trávnaté plochy

Pokládka siete proti krtom je jednoduchá:

 • sieť ukladáme v rovnobežných pásoch vedľa seba na vopred pripravenú (vyrovnanú, odburinenú) plochu,
 • jednotlivé pásy prekrývame 5 cm – 10cm  cez seba,
 • podľa potreby postupne prichytávame klincami alebo kolíkmi
 • následne prekryjeme vrstvou zeminy, minimálne 2cm

Špecifikácia produktu:

 • Veľkosť oka: 15 mm x 15 mm (+/- 3 mm )
 • Plošná hmotnosť: 35 – 44 g/m2
 • Pevnosť v ťahu: 3000 N/m
 • Materiál:  UV stabilný PP
 • Farba: čierna
 • Životnosť: >20 rokov
 • Krajina pôvodu: EU
 • Balenie: 1x200m, 2x200m

Protierózna rohož
Protierózne rohože sa v záhradnej architektúre používajú na ochranu svahov proti povrchovej erózii a pomáhajú koreňovému systému rastlín lepšie sa uchytiť na novovytvorenej zemnej ploche. Protierózna rohož slúži ako prírodný a 100% biologicky odbúrateľný prvok na reguláciu erózie. Prírodné biodegradovateľné rohože sú vyrobená z juty, slamy alebo kokosového vlákna. Líšia sa dĺžkou rozkladu i pevnosťou v ťahu.

Špecifikácia produktu:

 • Plošná hmotnosť: 400 – 900 g/m2
 • Životnosť: 2 – 7 rokov
 • Balenie: 100 m2


>> späť na produkty