logo

Netkané geotextílie

Netkané geotextílie sa používajú v stavebníctve za účelom:

  • separácie/oddeľovania
  • filtrácie
  • drenáže
  • vystužovania
  • ochrany inej látky (napr. hydroizolačnej fólie)

Funkcia geotextílie
Geotextília v konštrukcii strešného plášťa slúži jednak ako ochrana hydroizolačnej fólie tak aj ako separačná vrstva medzi tepelnú izoláciu z EPS polystyrénu a PVC izolačnou fóliou pri aplikácii mechanicky kotvených systémov.  Zároveň sa používa ako separačná vrstva medzi štrkový zásyp a tepelnoizolačnými doskami z XPS v plochých strechách. V týchto prípadoch separačná geotextília zabráni usadeniu jemného štrku medzi jednotlivými doskami z extrudovaného polystyrénu.

Geotextília v konštrukcii spevnených plôch
Pre zabezpečenie stability konštrukcie je medzi jednotlivé konštrukčné vrstvy vložená geotextília, ktorá zabraňuje migrácii, miešaniu materiálov i zatláčaniu štrkodrvy, resp. štrkopieskov do podložia. V týchto prípadoch separačná geotextília zabráni premiešavaniu vrstiev a tým úbytku mocnosti konštrukčných vrstiev a strate únosnosti podložia.
Netkaná geotextília musí byť dostatočne odolná voči prerazeniu, aby vydržala napätie a nárazy počas zasýpania i pri samotnom užívaní. Táto vlastnosť je rozhodujúcou pre únosnosť celej konštrukcie.
Na náš trh dodávame netkanú PP alebo PES geotextíliu vyrábanú technológiou vpichovania a následnou obojstrannou tepelnou úpravou. Uvedený spôsob výroby zabezpečuje, že geotextília dosahuje vysoké pevnosti už pri nízkej plošnej hmotnosti a predstavuje ideálne riešenie pre zabezpečenie separácie EPS polystyrénu a PVC izolačnej fólie,  rovnako tak je ideálnym riešením pre zabezpečenie separácie konštrukčných vrstiev za súčasného umožnenia voľného prúdenia vody.  Geotextília je odolná voči chemickým látkam, plesniam a baktériám.  K hlavných výhodám patrí nízka plošná hmotnosť, minimálna nasiakavosť vody a nenavíjanie sa na vrtáky pri kotvení v konštrukcii strešného plášťa.

Referencie:

Ochrana hydroizolácie spodné stavby a strechy 350.000 m2
Obchvat Topoľčany Topoľčany 30.600 m2
Continental Zvolen 12.800 m2
Less Timber Lehota pod Vtáčnikom 12.600 m2
Lesná cesta Prusy 12.000 m2
NC Prievidza strecha 12.000 m2
Poľné hnojisko Komárno 11.400 m2
Genoplastik Levice strecha 10.200 m2
VW Bratislava 9.450 m2
Komunikácie Rozálka Pezinok 8.500 m2
Kovozink Dobšiná 8.100 m2
ICU Medical Vráble 8.100 m2
Štrkovňa Pusté Úľany 6.500 m2
LVD S3 Tornaľa strecha 4.800 m2
Wertheim Dunajská Streda 3.300 m2
Slovaktual Pravenec 1.800 m2


>> späť na produkty