logo

Geomreže

Geomreže sa používajú v stavebníctve ako výstužný prvok pre stabilizáciu zemných konštrukcií zakladaných na neúnosnom podloží.

Charakteristika tuhej výstužnej geomreže
Tuhé monolitické geomreže sa vyznačujú vysokou ťahovou pevnosťou, pevnosťou spojov, ohybovou tuhosťou a celkovou tuhosťou celej štruktúry. Termín monolitická vychádza zo samotného procesu výroby, čo znamená, že geomreža je vyrobená spôsobom vyrážania otvorov, následnom nahrievaní a naťahovaní pásov extrudovanej fólie. Výsledný produkt pozostáva z jedného kusu. Týmto sa odlišuje od štruktúry lepených, zváraných a pletených geomreží.  Tuhá geomreža zabezpečuje rovnomerný roznos zaťaženia do podložia. Roznášacia vrstva je tvorená jednou, prípadne viacerými vrstvami tuhej monolitickej geomreže a vrstvy kameniva. Medzi časticami kameniva a geomreže nastáva mechanizmus zaklinenia (viď. obrázok).

Geomreže

Spoločnosť PROSYNTETIK, s.r.o. dodáva na náš trh tuhú monolitickú dvojosovú geomrežu vyrobenú zo 100% polypropylénu technológiou vyrážania. Uvedený spôsob výroby zabezpečuje, že sa tuhá geomreža vyznačuje vysokými ťahovými pevnosťami a nízkymi hodnotami pretvorenia. Predstavujú ideálne riešenie pre zabezpečenie vystuženia konštrukčných vrstiev.
Netkané geotextílie môžu slúžiť ako podkladná separačná vrstva pod tuhú geomrežu.
Tuhé monolitické gemreže sa na stavbu dodávajú v roliach. Pokládka je veľmi rýchla a jednoduchá, nakoľko sa vykonáva ručne bez použitia mechanizmov. Prepojenie jednotlivých pásov geomreže zabezpečíme preložením.

Referencie:

VW Bratislava komunikácie 11.960 m2
KUSTER Vlkanová 6.400 m2
Areál ZŤS Dubnica nad Váhom 5.720 m2
Rozálka Pezinok komunikácie 5.330 m2
HF NaJUS Dubnica nad Váhom 4.680 m2
Rail Cargo Bratislava 3.555 m2
Bytový dom Malacky 3.160 m2
BOURBON Dolný Kubín 2.170 m2
SAD Svit 2.170 m2
Mesto Topoľčany Topoľčany komunikácie 2.100 m2
Obec Rajčany Rajčany komunikácie 1.975 m2
Wertheim Dunajská Streda 1.185 m2
Velux Partizánske 720 m2
Aupark Piešťany 200 m2


>> späť na produkty